Trang chủ

Seafood Doria Recipe

Ingredients 4 venison shanks 1½ tablespoons juniper berries 1 large knob of butter olive oil 4 red onions 2 celery stalks 2 punnets of redcurrants 300 ml red wine a few sprigs of fresh rosemary 800 ml organic beef stock Method Place the shanks on a large board and sprinkle liberally with sea salt and […]

Ví điện tử MOMO là gì?

Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quát về Ví điện tử MoMo một trong các loại ví phổ biến ở Việt Nam. Ví điện tử MOMO là ứng dụng thanh toán di động (Mobile Payment) cùng thuộc loại với ứng dụng Samsung Pay mới được hỗ trợ gần đây tại Việt Nam. Bạn đã […]

Thực tế ảo

(Visited 187 times, 1 visits today)